SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
DOBRE BROJKE
 
Značajan rast profitabilnosti Dalekovoda u trećem kvartalu
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 05.11.2019. - 15:08:55
ZAGREB - Poslovni rezultat Dalekovod Grupe (Grupa) i Dalekovod d.d. (Društvo) u trećem kvartalu, obilježen je značajnim rastom profitabilnosti u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uz gotovo istu razinu poslovnih prihoda.

Ako promatramo razdoblje poslovanja od početka godine, također je zabilježen značajan rast profitabilnosti uz nešto nižu razinu poslovnih prihoda. Zarada prije kamata i poreza „EBIT" Grupe je u prvih devet mjeseci zabilježila rast od gotovo 29 milijuna kuna, a zarada prije kamata, poreza i amortizacije EBITDA rast od gotovo 23 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Društvo je zabilježilo još značajni rast profitabilnosti pa je tako u prvih devet mjeseci ove godine EBIT zabilježila rast od HRK 41 milijun kuna, a EBITDA 36 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Na lošiji rezultat Grupe u odnosu na Društvo najviše je utjecalo poslovanje društva Proizvodnja MK i OSO d.o.o. koje je tijekom devet mjeseci ostvarilo negativnu EBITDA u iznosu od 14,7 milijuna kuna. U skladu s rastom EBIT i EBITDA razine u prvih devet mjeseci zabilježen je i rast Neto dobiti Grupe (%2B HRK 68 milijuna) i Društva ( HRK 70milijuna) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Unatoč rastu profitabilnosti Grupa i dalje posluje s ograničenom likvidnošću i ovisi o neposrednoj podršci ključnih vjerovnika, financijskih institucija. Ograničena likvidnost još je uvijek u najvećoj mjeri posljedicanegativnog rezultata poslovanja u 2018. godini, obveza s osnove predstečajne nagodbe, te trenutnih potrebama za radnim kapitalom u funkciji podrške rasta poslovnih aktivnosti te procesa operativnogrestrukturiranja.

Slično kao u prethodnim razdobljima, najveći dio prihoda Društva, 83%, dolazi iz sektora Dalekovoda, 13% iz sektora Infrastrukture te 4% iz sektora Trafostanica. Analizirajući geografsku aktivnost, i dalje vrlo veliki udio prihoda Društvo ostvaruje na inozemnim tržištima a što je posljedica smanjenje aktivnosti i odgode brojnih tendera na domaćem tržištu. Od brojnih projekata sektora Dalekovoda istaknuli bismo operativno vrlo zahtjevan norveški projekt „420 kV Modalen - Mongstad" koji je u statusu primopredaje investitoru, a isti je tijekom godine negativno utjecao na bruto dobit Društva.

Trendovi započeti početkom godine nastavljeni su i tijekom trećeg kvartala. Društvo je od početka godine pa do dana pisanja ovog Izvješća ugovorilo ili je odabrano kao najpovoljniji ponuđač radova u ukupnom iznosu od više od 1.400 milijuna kuna što svrstava ovu godinu u jednu od najperspektivnijih poslovnih godina. Trenutna vrijednost ugovorenih poslova i poslova na kojima je Društvo odabrano kao najpovoljniji ponuđač iznosi više od 2.200 milijuna kuna. Najveći izazov koji prati takvu snažnu aktivnost odnosi se na operativnu izvrsnost upravljanja mnogobrojnim projektima te rastuća potreba za radnom snagom. Uz dva najznačajnija tržišta, Norvešku i Švedsku, Društvo sudjeluje na brojnim „tenderima" na njemačkom tržištu (gdje se uspješno prekvalificiralo prošle godine) koje je, s obzirom na iznos planiranih ulaganja, najznačajnije europsko tržište i kao takvo vrlo bitno za budući razvoj poslovanja Društva. Obzirom na gore spomenutu tržišnu perspektivu i dosadašnju uspješnost na tenderima

Menadžment Grupe najveći naglasak daje potrebi osiguranja dostatnih garantnih okvira kod poslovnih banaka što predstavlja najvažniju polugu uspješnog izvršenja poslovnih aktivnosti u narednom periodu.