SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
ENERGIJA
 
Vlada Federacije BiH: Poticaji za proizvodnju iz obnovljivih izvora 15,2 miliona KM
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 18.03.2017. - 10:19:01
SARAJEVO - Vlada Federacije BiH je juče na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom utvrđuje ukupni potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2017. godini u vrijednosti 15.247.387 KM.

Jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje ove električne energije za ovu godinu je od 0,001976 KM/kWh, bez obračunatog PDV-a. 

Naknadu za poticanje proizvodnje, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji BiH i iskazana je kao posebna stavka na računu za električnu energiju. 

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za poticanje su prihod Operatora za OIEiEK i koriste se za isplatu poticajnog dijela iz zajamčene cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača, pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora i plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK, saopćeno je iz Vlade.