SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
PRIPAJANJE
 
Sunce koncern pripaja ovisna društva
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 15.03.2019. - 10:23:55
ZAGREB - Sunce koncern kao vladajuće društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima, te (i) Hoteli Brela d.d., Hoteli Tučepi, Hoteli Zlatni rat d.d., ovim putem obavještavaju da su svrhu daljnje optimizacije organizacijske strukture poslovanja, nadzorni odbori svih predmetnih društava dana 13. ožujka 2019., odobrili pripremne radnje za pokretanje postupka pripajanja ovisnih društava vladajućem društvu Sunce koncernu d.d. kao društvu preuzimatelju.

ukladno članku 515. Zakona o trgovačkim društvima, nadzorni odbori svih predmetnih društava koja sudjeluju u pripajanju donijeli su zajedničku odluku o prijedlogu za imenovanje društva Deloitte kao revizora pripajanja.

Nadzorni odbori svih predmetnih društava će predati zajednički zahtjev radi imenovanja revizora pripajanja Trgovačkom sudu u Zagrebu. Revizor pripajanja mora izraditi pisano izvješće o obavljenoj reviziji, sa zaključkom o primjerenosti predloženog omjera zamjene dionica.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, uprave društava koja sudjeluju u pripajanju sklapaju ugovor o pripajanju, kojim društva koja se pripajaju prenose na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu, prava i obveze, u zamjenu za odgovarajući broj dionica društva preuzimatelja. Time dioničari društva koje se pripaja postaju neposredni dioničari društva preuzimatelja.

U društvima za koja postoji namjera da se pripoje, Sunce koncern d.d. kao vladajuće društvo prema zadnje dostupnim podacima ima sljedeće udjele u temeljnom kapitalu, odnosno glasačkim pravima:   

(a) Hoteli Brela d.d., 89,58%, 

(b) Hoteli Tučepi d.d., 91,41%,   

(c) Hoteli Zlatni rat d.d., 80,99%, te   

(d) Hotel Alan d.d., 97,96%.

Sva prethodno navedena društva, uz iznimku društva Hotel Alan d.d., su uvrštena na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Konačna odluka o odobrenju pripajanja biti će predmet odlučivanja glavnih skupština društava koji sudjeluju u pripajanju, a koje uprave namjeravaju sazvati nakon što zaprime izvješće revizora pripajanja.

U slučaju odobrenja ugovora o pripajanju od strane glavnih skupština društava koji sudjeluju u pripajanju, očekuje se da će se cijeli postupak pripajanja (uključujući upis pripajanja u sudski registar) provesti do kraja 2019. godine.