SEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz SlovenijaSEEbiz Slovenija
SKOK
 
Ericsson NT: Neto dobit u devet mjeseci skočila 29,6%
Autor/izvor: SEEbiz
Datum objave: 29.10.2019. - 11:39:00
Zadnja izmjena: 29.10.2019. - 11:39:42
ZAGREB - Prihodi od prodaje Ericsson Nikole Tesle u prvih deset mjeseci iznose 1.253,3 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 1.080,5 milijuna kuna), što je porast od 16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neto dobit veća je 29,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 80,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 62,3 milijuna kuna), prvenstveno kao rezultat veće bruto dobiti te smanjenja porezne obveze temeljem poreznih olakšica ostvarenih zapošljavanjem sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 6,4% (prvih devet mjeseci 2018.: 5,8%).

U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 24,4%, usluge za Ericsson 60,6% (od toga 11,2% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj) dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 15,0%.

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 729,4 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 651,7 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 380,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 299,5 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 140,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 128,6 milijuna kuna), a u segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo 3,3 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 0,7 milijuna kuna).
Bruto dobit iznosi 142,8 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 133,2 milijuna kuna), što je porast od 7,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda od prodaje. Bruto marža bilježi pad na 11,4% (prvih devet mjeseci 2018.: 12,3%) uslijed intenzivnog angažmana radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima.

Prodajni i administrativni troškovi bilježe porast od 1,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 52,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 52 milijuna kuna). Naša usmjerenost na troškovnu i operativnu učinkovitost rezultirala je blagim porastom prodajnih i administrativnih troškova iako su prihodi od prodaje porasli 16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kao rezultat porasta bruto dobiti istovremeno zadržavajući ukupne prodajne i administrativne troškove na gotovo istoj razini, operativna dobit bilježi porast od 9,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 89,9 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 81,9 milijuna kuna).

Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 3,6 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 2,2 milijuna kuna), što je porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prije svega kao rezultat pozitivnih tečajnih razlika.

Dobit prije oporezivanja veća je za 11,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 93,5 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 84,1 milijun kuna), a rezultat je veće operativne dobiti uz pozitivni financijski utjecaj tečajnih razlika.

Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 86,0 milijuna kuna (prvih devet mjeseci 2018.: 22,4 milijuna kuna). U trećem tromjesečju pozitivan utjecaj na novčani tok imali su nešto viši priljevi od naplate potraživanja od kupaca te nešto manji izdatci za PDV. Konverzija novca iznosi 54% (prvih devet mjeseci 2018.: 17%).
Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava iznosi 40 dana (prvih devet mjeseci 2018.: 30 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 102 dana (prvih devet mjeseci 2018.: 85 dana). Porast dana vezivanja obrtnih sredstava posljedica je pojačanog angažmana na projektima modernizacije mreža.